O SPOLEČNOSTI

Společnost Fiala projekty s.r.o. je nástupnickou organizací původní firmy Ing. I. Fiala – Projekty, která byla založena Ing. Ivanem Fialou v roce 1991. Fiala projekty s.r.o. je rodinnou firmou, kde jsou vlastníci Ing. Ivan Fiala a Marek Fiala

Naše projekční kancelář, jež je na trhu již 29 let se zabývá projekcí vodohospodářských staveb jako jsou kanalizace včetně čistíren odpadních vod, vodovodů včetně vodojemů, úpraven vod a vrtů, převážně pro města a obce. Projekty jsou zpracovávány od technickoekonomických studií až po dokumentace pro provádění stavby , dle které bývá vybírán dodavatel stavby.

Již je tomu 6 let kdy jsme začali pomáhat obcím a městům s přípravou žádostí o dotace včetně možnosti přípravy výběru dodavatele. Zatím jsme se nesetkali s tím, že by naše projekty nebyly podpořeny z některých dotačních titulů, jako jsou tituly na MZE nebo SFŽP.