PLYNOFIKACE

 • Řitka – plynofikace
 • Chomutovice – Popovičky – plynofikace
 • Nupaky – plynofikace větev, regulační stanice
 • Kozojedy – plynofikace a RTL
 • Říčany – 8 RD Marvánek, koordinace sítí, plynofikace větev „a“
 • Popovičky – plynofikace, lokalita Na Stádlech
 • Středokluky – vodovod – tlaková kanalizace, plyn – přípojky pro parc. 20/4 a 20/3
 • Řitka – lokalita K Varadovu (Centrum 1) – vodovod, tlaková kanalizace, plynovod, obslužná komunikace
 • Řitka – plynofikace 2. a 3. část
 • Řitka – plynofikace 2., 3. etapa
 • Popovičky – plynovod pro 15 RD
 • Chomutovice – Popovičky – plynofikace 2. etapa (investor Obec Popovičky)
 • Chomutovice – Popovičky – Modletice – plynofikace
 • Chomutovice – Popovičky – plynofikace – 2. etapa
 • Řitka – plyn
 • Nupaky – plynofikace – větev “E”
 • Nupaky – přípojka plynu pro čp. 106
 • Nupaky – výstavba 4 RD, inženýrských sítí a plynofikace na pozemcích 34/1–5
 • Řitka – plynofikace, STL plynovody a přípojky – 3. část
 • Dobřichovice – plynovod – koordinace sítí v ul. Krajníkova – PS
 • Popovičky – plynovod pro 15 RD
 • Říčany – 8 RD Marvánek, koordinace sítí, plynofikace větev „a“ – PS
 • Středokluky – vodovod – tlaková kanalizace, plyn – přípojky pro parc. 20/4 a 20/3
 • Káraný – parc. č. 1002/24, ulice Václavská – vodovod, plyn, elektro – napojení na inženýrské sítě – PS
 • Popovičky – plynofikace – lokalita Na Stádlech – PS
 • Český Brod – část Liblice – parcelace na pozemku statku ZD – plynovod
 • Nový Vestec – rozšíření plynovodní sítě – PS
 • RD Nupaky, č. parc. 81/45, 81/36 – plynovod – PS
 • Řadové RD Nupaky č. parc. 81/45, 81/36 – plynovodní přípojky – DSPS
 • Nupaky střed – plynofikace – větev E – PS