INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Inženýrská činnost

 • Projednání územního rozhodnutí
 • Projednání stavebního povolení
 • Projednání společného povolení stavby
 • Spolupráce při projednání dotací
 • Technickoekonomické studie, které variantně řeší problematiku zásobování obcí pitnou vodou, případně odkanalizování obcí se zaměřením na investiční a provozní náklady a vyhodnocení variant

TE studie

 • Vsetín – prameniště
 • Kounice – vodovod
 • Nymburk – Drahelice – odkanalizování
 • Káraný – optimalizace umělé infiltrace
 • Mukařov – tlaková kanalizace
 • Jarov – dekontaminační jednotka
 • TE různých technologických typů zařízení pro odradonování
 • Srby, Meclov, Horšovský Týn – skupinový vodovod
 • Běloky – kanalizace