VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

Vodovody

 • Čerčany – Vysoká Lhota, Nové Městečko – vodovod – doplnění sítě
 • Řitka – vodovod a tlaková kanalizace
 • Lubná – Příčina – Petrovice – skupinový vodovod
 • Křenice – tlaková kanalizace a vodovod
 • Jíloviště – Hájensko – vodovod a tlaková kanalizace
 • Oblast Milovice – zásobování pitnou vodou
 • Nupaky – vodovod pro obce a průmyslovou zónu
 • Zruč nad Sázavou – vodovod a kanalizace
 • Rakovník – Olešná – Chrášťany – Nový Dvůr – Nesuchyně – skupinový vodovod
 • Kladno – Beroun – havarijní propojení vodovodů
 • Radošovice – vodovod
 • Jíloviště – vodovod
 • Pec pod Sněžkou – vodovod pro sněžná děla
 • Povlčín – Svojetín – Milostín – Janov – skupinový vodovod
 • Chýnice – vodovod a tlaková kanalizace
 • Senomaty – Nouzov – Přílepy – skupinový vodovod
 • Hředle – vodovod
 • Světice – vodovod
 • Svémyslice – vodovod a tlaková kanalizace
 • Krupá – vodovod a ČS
 • Kamenice – areál RD zóna Olešovice – vodovod
 • Vrchlabí – rekonstrukce vodovodu a zvýšení kapacity ÚV
 • Český Brod – části vodovodu – doplnění sítě
 • Lety – Karlík – vodovod
 • Harrachov – studie zásobení pitnou vodou
 • Řitka
 • Jíloviště
 • Hájensko
 • Hvozdnice
 • Měšice
 • Předboj
 • Radošovice
 • Svojetice 11 RD
 • Hrubý Jeseník
 • Chýnice
 • Křenice
 • Nymburk – Drahelice
 • Obec Chýnice, okres Praha – západ
 • Nesuchyně, skupinový vodovod
 • Obec Janov, okres Rakovník
 • Obec Řitka, okres Praha – západ – Ing. Kraus
 • Obec Olešná, okres Rakovník
 • Obec Jíloviště, okres Praha – západ
 • Obec Příčina, okres Rakovník
 • Obec Nupaky, okres Praha – východ
 • Obec Svémyslice, okres Praha – východ
 • Obec Čerčany, okres Benešov
 • Obec Kozojedy, okres Kolí­n
 • Obec Veclov, okres Rakovní­k
 • Káranské řady, Káraný, okres Praha – východ
 • Skupinový vodovod Lubná – Příčina – Petrovice
 • Obec Křenice, okres Praha – východ, Obecní úřad
 • Město Nymburk, starosta
 • Obec Přílepy, okres Rakovník
 • Město Dobřichovice – vodovod
 • Chomutovice – Popovičky, napojení na skupinový vodovod a VDJ
 • Lety Karlík – vodovod, OÚ Lety
 • Černošice – vodovod z Radotína – 1. etapa a 2. etapa
 • Nový Knín a okolí – zásobení pitnou vodou z vodovodního systému
 • Hlásná Třebáň – vodovod – TE studie
 • Poděbrady – závlahový systém lázeňského parku pitnou vodou – postavení vodohospodářského systému
 • Zelené údolí 2. etapa – SO 312 – veřejný vodovod 3. část
 • Káraný – parc. č. 1002/24, ulice Václavská – vodovod, plyn, elektro – napojení na –inženýrské sítě – PS
 • Řitka – návrh optimalizace vodovodní sítě
 • Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Středočeského kraje
 • Hradišťko – vodovod – rekonstrukce vodovodní sítě – lokalita V Klících – PS
 • Řitka – lokalita K Varadovu (Centrum 1) – vodovod, tlaková kanalizace, plynovod, obslužná komunikace
 • Malý Vestec – vodovod – PS
 • Skupinový vodovod Lubná – Příčina – Petrovice – změna č. 1 – přechod přes – potok u Lubné a mezi Příčinou a Brandem – PS
 • Vodovod – Svojetín, Povlčín, Milostín včetně rozvodů v obci
 • Veclov – vodovod – napojení na skupinový – PS + IČ
 • Český Brod – Liblice – přípojky – vodovod a tlaková kanalizace – PS
 • Nesuchyně – technická obnova vodovodu – PS
 • ZOO Praha – vodní světy – rozvod vody a kanalizace – PS
 • Jíloviště – vodovod – výtlaky surové vody z pramenišť Ruka a Jeptiška – projekt k ohlášení stavby
 • Běloky – vodovodní a kanalizační přípojky
 • Nesuchyně – technická obnova vodovodu – PS
 • Praha 8 – Chabry – vodovod v obytném souboru RD – Ládevská – Pod Křížem
 • Hradištko – vodovod – 1. etapa – Brema (Telecom)
 • Český Brod – část Liblice – parcelace na pozemku statku ZD – vodovod, splašková a – dešťová kanalizace
 • Úhonice – vodovod
 • Krupá – vodovod – napojení­ na zásobní řad I vodovodu Nesuchyně› a rozvod v obci – PS
 • Popovičky – lokalita Na Stádlech – vodovod, kanalizace splašková a dešťová – PS
 • Ȍeský Brod – Liblice – vodovod – PS + IȌ
 • Řevnice – vodovod – obnova a zabezpečení zdrojů – PS
 • Slapy – vodovod – optimalizace systému – investiční­ záměr Osnice – vodovod – posí­lení­ tlaku v oblasti výstavby fy Hans Real s.r.o. – PS
 • Ȍerčany – Vysoká Lhota – Nové Mě›stečko – vodovod – dodatek ȍ. 2 – PS
 • Sdružení­ stavební­ků Malá Hraštice – inženýrské sí­tě› – PS
 • Káraný – vodovodní­ pří­pojky
 • Ȍerčany – Vysoká Lhota – vodovod – doplně›ní­ sí­tí­ 3a. etapa – PS
 • BB Centrum – Building Beta – vodovodní­ ř™ad „V“ z ulice Jihlavská – RD
 • Nový Vestec – rozšíření­ vodovodní­ sí­tě› – PS
 • Krupá – vodovod – napojení­ na zásobní­ ř™ad I vodovodu Nesuchyně› a rozvod v obci – PS˜
 • Ȍerčany – Vysoká Lhota – Nové Městečko – vodovod – ulice Polní­ – PS
 • Dobřichovice – změna trasy vodovodní­ho ř™adu vyvolaná stavbou kruhového objezdu
 • BB Centrum – Building Beta – vodovodní­ ř™ad „V“, „V3“ z ulice Jihlavská – DSP
 • Chomutovice – Popovičky – kanalizace, vodovod – doplně›ní­ sí­tě›
 • Vodovod Hradištko – propojení­ s Rajchardovem – PS
 • Dobř™ichovice – vodovod – rozšíření sí­tí­ a vodojem v ulicí­ch Lomená a Na Chmelnici – PS
 • Hradištko – vodovod – propojení­ Rajchardov – Brunšov – PS
 • Senohraby – povodňový plán
 • Kotopeky – vodovod – rozšíření­ sí­tě› – PS + IȌ
 • Dobř™ichovice – vodovod – rozšíření­ sí­tě› a VDJ – změ›na trasy výtlaku „V2“ – PS + IȌ
 • Dobř™ichovice – vodovod – čerpací­ stanice v parku – montáž čerpadel – PS
 • Kostelec nad Labem – rekonstrukce ښV, rozšíření­ vodovodní­ho systému o vodojem a propojovací­ řady – PS
 • Ští­hlice – vodovod – napojení na vodovod Kozojedy
 • Chomutovice – Popovičky – vodovod, rozšíření­ sí­tě› – PpVŘ
 • Dobř™ichovice – vodovod a VDJ – rozšíření­ sítě› – ATS v parku – změ›na na ČS
 • Český Brod – Liblice – veř™ejný vodovod – provozní­ řád – dodatek č. 2
 • Kozojedy – vodovod a tlaková kanalizace pro výstavbu ŘD v lokalitě› Drůbežárna a U Sosny – PS
 • Chotouň – Pohoří­ – Skalsko – veř™ejný vodovod – provozní­ řád 1. etapa – PŘ
 • Hradištko – vodovod – rekonstrukce vodovodní­ sí­tě› – lokalita V Klí­cí­ch – III. etapa – ښR
 • Chomutovice – Popovičky – vodovod – rozšíření­ sítě› – PS
 • Chotouňˆ, Pohoří­, Skalsko – vodovod a tlaková kanalizace – 2. etapa – PS
 • Domousnice – vodovod – PS
 • Roztoky – vodovod – rekonstrukce části ulice Levohradecká – PS
 • Doubravčice – zásobení­ pitnou vodou – investiční­ zámě›r
 • Chomutovice – Popovičky – vodovodní a kanalizační­ pří­pojky – PS + IȌ
 • Kozojedy – přípojky vody a tlakové kanalizace, 2. část – PS
 • Roztoky u Prahy, Žalov – vodovodní pří­pojky ulice Levohradecká – PS + IȌ
 • ؘitka – veřejný vodovod – zajištění­ vodohospodář™ských kapacit nových rozvojových ploch dle změny č. 4 ښP – studie
 • Jíloviště› – vodohospodář™ské inženýrské sí­tě› rozšíř™ení pro pokrytí kapacit dostavby hotelů – TES
 • Hradištko – vodovod – napojení­ lokality Na Hradcí­ch – včetně› rozvodů – PS + IȌ
 • Kostelec nad Labem – rekonstrukce úpravny vody – rozšíření­­ vodovodní­ho systému o VDJ a propojovací řady – rekonstrukce stávají­cí­ho vrtu HV5 – PS + IČ
 • Tuchoraz – vodovod – sní­žení­ obsahu dusičnanů př™ipojení­m obce na přivaděč do Ȍeského Brodu – výmě›na části­ vodovodní­ch řadů
 • ؘitka – Villa domy – „Dvorská“ př™eložka př™ivaděče užitkové vody a ovl. kabelu – PS+IȌ
 • Ští­hlice – vodovod – napojení­ na vodovod Kozojedy – PS + IȌ
 • Kozojedy – areál závodu Weber Terranova – vodovodní­ a kanalizační­ pří­pojka – PS
 • Chemopetrol Litví­nov – realizace zař­ízení k výrobě› užitkové vody
 • Rekonstrukce propojení­ Káranských řadů k.ú.Dř™evčice
 • ؘitka –veřejný vodovod,rekonstrukce ښV
 • Nové Dvory – vodovod, tlaková kanalizace a ČOV
 • změ›na PRVKUK –stř™edočeský kraj Vitice a okolí­-odvedení­ a čiště›ní odpadních vod
 • Řeporyje – TR – vodovod

Úpravny vody

 • Všedobrovice – ÚV
 • Tehov „Na Hůrce“ – úpravna pitné vody pro Kozojedy – ÚV
 • Újezd – rekonstrukce ÚV
 • Malá Hraštice- zvýšení kapacity ÚV a rekonstrukce
 • Rakovník, provzdušnění
 • Kamberk – ÚV
 • Těptín – ÚV
 • Jíloviště – ÚV
 • Rokytnice nad Jizerou – ÚV
 • Mukařov – ÚV
 • Kamenice – ÚV
 • Třemošná – ÚV
 • Léčiva Měcholupy – reverzní osmóza
 • Měřín – rekonstrukce ÚV a vodojemu
 • Litol – úpravna vody v horninovém prostředí
 • Bolatice – úpravna vody v horninovém prostředí
 • Brno – Sokolnice – ÚV
 • Velké Popovice – pivovar – ÚV
 • Klíčava – ÚV – rekonstrukce
 • Káraný – optimalizace ÚV pro Prahu
 • Přehvozdí­ ÚšV a vodojem
 • Obec Velká a Malá Hraštice, okres Pří­bram

Vodojemy

 • Chýnice – vodojem zemní
 • Příčina – zemní VDJ 2 x 75 m3
 • Lety – zemní VDJ 2 x 150 m3 v chráněné krajinné oblasti
 • VDJ Svojetín – věžový vodojem 150m3
 • Lety, Karlí­k – vodojem
 • Vodovod Senomaty – Nouzov – včetně› vodojemu
 • Dobř™ichovice – vodovod – rozšíření­ sítí› a VDJ 2 x 250 m3 – PS
 • Kozojedy – vodovod – vodojem 50 m3 – PS
 • Stavební­ úpravy v areálu Bohumile – vodojem
 • Chotouňˆ, Pohoří­, Skalsko – vodovod, vodojem Pohoří­ a Skalsko – PS
 • Př™estavba výrobní­ho závodu Bohumile – VDJ II
 • Vodojem Nesuchyně› – PS
 • Chomutovice – Popovičky – napojení­ na skupinový vodovod a VDJ
 • ؘitka – vodojem 200 m3
 • Řevnice – vodovod, obnova a zabez. vodní­ch zdrojů – vodojem 2 x 500 m3
 • Dobř™ichovice – vodovod – rozšíř™ení­ sí­tě­ a vodojem v ulicí­ch Lomená a Na Chmelnici – PS
 • Ȍernolice – vodojem – PS
 • Kostelec nad Labem – rekonstrukce ښV, rozšíř™ení­ vodovodní­ho systému o věžový vodojem 200 m3 a zemní­ VDJ 800 m3 a propojovací­ řady – PS
 • Dobřichovice – vodovod a VDJ – rozší­ř™ení­ sí­tě› (zemní­ vodojem)
 • Nupaky – vodovod – vodojem 2. tlakového pásma 2 x 100 m3 – PS + IȌ

Kanalizace gravitační

 • Praha – Zelené údolí – dešťová, splašková kanalizace
 • Velké Popovice – odkanalizování areálu
 • Zruč nad Sázavou – kanalizace pro 31 RD – „Na Farské“
 • Starý Kolín – dešťová kanalizace – rekonstrukce
 • Český Brod – kanalizace a ČS
 • Poděbrady – kanalizace a ČS
 • Praha – Zelené údolí – dešťová, splašková kanalizace
 • Velké Popovice – odkanalizování­ areálu
 • Zruč nad Sázavou – kanalizace pro 31 RD – „Na Farské“
 • Starý Kolí­n – dešťová kanalizace – rekonstrukce
 • Ȍeský Brod – kanalizace a ȌS
 • Podě›brady – kanalizace a ȌS
 • Ȍernošice – centrální­ kanalizační­ sbě›rač
 • Obec Čerčany – kanalizace
 • Obec Nupaky
 • Mě›sto Nymburk
 • Obec Louňˆovice, okres Praha – východ
 • Nezdř™ev – splašková gravitační­ kanalizace a ČOV 120 EO

Kanalizace tlaková

 • Obec Chýnice, okres Praha – západ
 • Obec Hvozdnice, okres Praha – západ
 • Obec Měšice, okres Praha – východ
 • Obec ؘitka, okres Praha – západ
 • Obec Předboj, okres Praha – západ
 • Obec Jí­loviště›, okres Praha – západ
 • Mě›sto Nymburk
 • Obec Křenice, okres Praha – východ
 • Obec Horní­ Jirčany, okres Praha – východ
 • Obec Tř™tice, okres Rakovní­k
 • Obec Kozojedy, okres Kolí­n
 • Obec Hrubý Jesení­k, okres Nymburk
 • Obec Svémyslice, okres Praha – východ
 • Obec Bř™ezno – Židně›ves, okres Mladá Boleslav
 • Obec Čerčany, okres Benešov
 • Obec Chrášťany, okr. Praha – západ
 • Radotí­n – hl. mě›sto Praha
 • Obec Káraný, okres Praha – východ
 • Obce Chotouňˆ, Pohoří­, Skalsko, okres Praha západ
 • Obec Velká a Malá Hraštice, okres Příbram
 • Obec Olešná, okres Rakovní­k
 • Mě›sto Ȍeský Brod – Liblice, okres Kolín
 • Mě›sto Roztoky, okres Praha – západ
 • Obec Štíhlice, okres Praha – východ
 • Obec Př™ehvozdí­, okres Kolí­n, Obecní­ úř™ad Př™ehvozdí­
 • Obec Hradištko, okres Praha – západ
 • Obec Dří­nov, okres Mě›lní­k
 • Obec Kozomí­n, okres Mělník
 • Obec Domousnice, okres Mladá Boleslav
 • Obec Popovičky, okres Praha – východ
 • Obec Kamenný Pří­voz – okres Praha – západ
 • Obec Kozárovice – okres Příbram
 • Obec Přehvozdí­ – okres Kolí­n
 • Obec Svojetice – okres Praha – východ
 • Doubravčice – tlaková kanalizace a ȌOV – oobec Doubravčice
 • Klamoš – tlaková kanalizace a ČOV 600 EO
 • Svojetice – tlaková kanalizace a ČOV
 • Ští­hlice – ČOV a tlaková kanalizace
 • Hradištko – Pikovice – tlaková kanalizace a ČOV
 • Kozárovice – tlaková kanalizace a ČOV 1. část
 • Nové Dvory – vodovod, tlaková kanalizace a ȌOV
 • Doubravčice – tlaková kanalizace a ČOV
 • Obec Kojetice – tlaková kanalizace

Čistírny odpadních vod pro tlakovou kanalizaci

 • Třtice – ČOV pro tlakovou kanalizaci
 • Hvozdnice – ČOV pro tlakovou kanalizaci
 • Předboj – ČOV pro tlakovou kanalizaci
 • Měšice – ČOV pro tlakovou kanalizaci
 • Chýnice – ČOV pro tlakovou kanalizaci
 • Křenice – ČOV pro tlakovou kanalizaci
 • Doubravčice – tlaková kanalizace a ȌOV – obec Doubravčice
 • Hvozdnice – intenzifikace a dostavba ČOV
 • Klamoš – tlaková kanalizace a ČOV 600 EO
 • Kozojedy – rozšíření­ ČOV
 • Měšice – ČOV
 • Nupaky – ȌOV Nupaky
 • Svojetice – tlaková kanalizace a ȌOV
 • Štíhlice – ȌOV a tlaková kanalizace
 • Hradištko – Pikovice – tlaková kanalizace a ČOV
 • Kozárovice – tlaková kanalizace a ČOV 1. část
 • Kozojedy – rozšíř™ení­ ČŒOV pro tlakovou kanalizaci
 • Louňovice – ȌOV – sní­žení­ obsahu P, dávkování­ Fe2 (SO4)3
 • Nové Dvory – vodovod, tlaková kanalizace a ȌOV
 • Ratmě›ř™ice – ȌOV – změ›na před dokončení­m stavby
 • Doubravčice – tlaková kanalizace a ČOV
 • Mokrovraty – ȌOV 1000 EO
 • Nupaky – ČOV – roz­šíř™ení­ – 4. etapa
 • Nupaky – ȌOV – změ›na technologie linky č.1 intenzifikace
 • Řitka – ȌOV
 • Kozojedy – rozšíření­ ČŒOV pro tlakovou kanalizaci
 • Obec Předboj, okres Praha – západ

Čistírny odpadních vod pro gravitační kanalizaci

 • Nupaky – ȌOV Fortex
 • Rakovník ȌOV – rekonstrukce ȌS
 • Bř™ezině›ves ȌOV
 • ȌOV Sadská – rekonstrukce
 • Kdyně› – ȌOV – strojní­ technologie
 • Nezdř™ev – splašková gravitační­ kanalizace a ČOV 120 EO

Přípojky vody a tlakové kanalizace

(hromadně›)
Chýnice
ؘitka
Hvozdnice
atd.

Ostatní (bazénové filtrace, sádky)

 • ZOO Praha – sádky pro krmné ryby
 • ZOO Praha – bazénová filtrace pro lachtany a tučňáky
 • ZOO Praha – závlahy výbě›hu žiraf
 • Káraný – výmě›na čerpadla ȍ. 2
 • Turnov – NORTON DIAS – neutralizační­ a sedimentační­ stanice
 • změna PRVKUK –stř™edočeský kraj Štíhlice-odvedení­ a čiště›ní odpadních vod